Radioplayer logo

Radioplayer Suomi -palvelun tietosuojaseloste

(Päivitetty 2.5.2022)

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Radioplayer Suomi -palvelun käyttäjätietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. Radioplayer Suomi on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Tämä tietosuojaseloste koskee Radioplayer Suomi -verkkopalvelua. Radioplayer-sovellusten käyttöön soveltuu Radioplayerin tietosuojaseloste, jonka löydät osoitteesta: https://radioplayer.org/privacy-policy

1. Rekisterinpitäjä

Radioplayer Suomi / Radiosoitin Suomi Oy (y-tunnus: 26209793)

Postiosoite: Uutiskatu 5, 00240 Helsinki, sähköpostiosoite: info@radioplayer.fi

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeudellinen peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakaskokemuksesi parantamiseen, palveluidemme kehittämiseen ja sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseen. Käsittely perustuu suostumukseen.

Lisäksi käsittelemme asiakaspalautteita esimerkiksi virheiden korjaamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Käsittely perustuu oikeutetuun etuumme.

3. Käsiteltävät tiedot

Käyttötottumuksesi: Haluamme kehittää palvelua käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Tämän vuoksi seuraamme sovelluksen käyttötottumuksiasi. Tällaisia tottumuksia ovat esimerkiksi kuuntelemasi kanavat ja kuuntelukertojesi pituudet. Suosikkikanavat ja ohjelmat tallennetaan selaimen local storageen ja niitä käytetään vain paikallisesti selaimessa. Lisäksi käytämme evästeitä tarkemmin kohdassa “Evästeet ja vastaavat tekniikat” todetuin tavoin.

Sijaintitiedot: Muissa palveluissa kuin selainversiossa kysymme suostumuksen päätelaitteesi sijaintietojen käyttöön, jotta voimme tarjota sinulle paikallisia asemia kuunneltavaksi. Sijainti määritetään useiden lähteiden, esimerkiksi IP-osoitteesi, lähellä olevien WiFi-yhteyspisteiden tai GPS-tietojen, perusteella.

Antamasi palaute: Voit lähettää sähköpostilla palautetta Radioplayer Suomi -palvelusta selainpalvelun palautelinkin kautta. Tällöin palautesähköpostiin tuodaan asiakaspalvelun helpottamiseksi automaattisesti seuraavat tiedot: sovelluksen versio, käyttöjärjestelmän versio, laite ja kuunneltava kanava/ohjelma. Voit halutessaan manuaalisesti poistaa ko. tiedot lähettäessäsi palautesähköpostia.

4. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Sähköpostipalautteet poistetaan pääsääntöisesti sen jälkeen, kun palaute on käsitelty. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden säilytysajat on kerrottu kohdassa “Evästeet ja vastaavat tekniikat”.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Asiakaspalautteesi voidaan luovuttaa palautetta koskevalle radiokanavalle tai Radioplayerille palautteen käsittelyä varten.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen ja ottamalla käyttöön tarvittavat lisäsuojatoimet.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Voit tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Jos käsittelisimme antamiasi tietoja automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, voisit saada siirretyksi henkilötiedot itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen. Esimerkiksi sijaintisuostumuksen voit peruuttaa selaimen tai päätelaitteen asetuksista.
 • Valitusoikeus: Sinulla, on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit ottaa yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai käyttää muuta tarjolla olevaa vaikutusmahdollisuutta, esimerkiksi käyttää selaimen tai päätelaitteen asetuksia. Huomioithan, että emme pääasiallisesti käsittele henkilötietoja, jotka ovat suoraan sinuun yhdistettävissä. Pyydämme tällöin lisätietoja, jotta voimme tunnistaa sinut ja varmistaa sen, että annamme tietoja henkilölle, jota ne koskevat.

8. Evästeet ja vastaavat tekniikat

Eväste on selaimellesi lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää nimettömän tunnistenumeron eikä vahingoita päätelaitetta. Sinua ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti pelkkien evästeiden avulla.

Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja alan itsesääntelyperiaatteita. Olemme sitoutuneet IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Trasparency & Consent Framework) ja noudatamme sen sääntöjä. Käytämme evästesuostumusten hallintaan tarkoitettua työkalua (jäljempänä evästetyökalu), jonka tunnistenumero on 7 (Didomi).

Radiosoitin Suomi käyttää evästeitä kävijäliikenteen tilastointiin ja palvelun kehittämiseen. Koska meillä on perusteltu syy mitata palvelun tavoitettavuutta, ja koska emme käsittele analytiikkadataa muodossa, josta voisi tunnistaa käyttäjän tai jaa analytiikkadataa kolmansille osapuolille niiden itsenäisiä tarkoituksia varten, katsomme, että edellä mainitut tarkoitukset ovat välttämättömiä sen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on pyytänyt. Alla kerromme tarkemmin evästeistä, joita Radiosoitin Suomi, Yleisradio ja Radioplayer asettavat:

 • Google Analytics: Radiosoitin Suomi käyttää Google Analytics -verkkoanalyysityökalua selailun seurantaan ja striimien ja ohjelmien kuunteluanalytiikkaan. Selailusta välitetään muun muassa seuraavat tiedot: selainversiot, käyttöjärjestelmä, sijainti, sivun nimi. Kuunteluanalytiikasta välitetään muun muassa kanavan nimi, ohjelman nimi, kuuntelun kesto, kuuntelun aloitus, puskurointi, kuuntelun lopetus. Evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille. Lisätietoja saat myös osoitteesta: http://www.google.com/analytics/
 • Adobe Analytics: Yleisradio käyttää Adobe web-analytiikkajärjestelmää, jonka avulla raportoidaan Radioplayer Suomen käyttöä Yleisradiolle. Adobe-analytiikkaan välitetään Ylen ohjelmien kuunteluanalytiikkaa. Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://www.adobe.com/fi/data-analytics-cloud/analytics.html Lisätietoja Ylen tietosuojasta täällä: Tietosuoja – Yleisradio – yle.fi
 • Radioplayer Insight: Radioplayer-sovellusten analytiikkajärjestelmä, jonka avulla Radioplayer-sovellukset tarjoava Radioplayer voi seurata sovelluksen käyttötottumuksiasi. Tällaisia tottumuksia ovat esimerkiksi kuuntelemasi kanavat ja kuuntelukertojesi pituudet. Kukin radiokanava näkee oman käyttödatansa. Radioplayerin tietosuojakäytäntöihin voit tutustua täällä: https://radioplayer.org/privacy-policy.

Kuuntelemillasi kaupallisilla radiokanavilla on mainontaa. Radiosoitin Suomen, Yleisradion ja Radioplayerin evästeiden lisäksi kolmannet osapuolet, kuten mainosteknologiayritykset, voivat kohdentaa mainontaa evästeiden avulla. Ne käyttävät evästeitä myös personoidun sisällön näyttämiseen, mainonnan ja sisällön mittaukseen, käyttäjäymmärrykseen ja tuotekehitykseen. Tarkemmat kuvaukset käyttötarkoituksista, käsittelyperusteista ja kustakin kumppanista löydät evästetyökalusta.

Käytämme istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä. Istuntoevästeet tuhoutuvat automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteella, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy. Alla esimerkkejä evästeiden säilytysajoista:

 • Google Analytics:
  EvästeSäilytysaika
  _ga730 d
  _gid24 h
  _gat1 min
 • Adobe Analytics:
  EvästeSäilytysaika
  AMCV_#729 d
  AMCVS_#AdobeOrgPysyvä
  demdex179 d

Mobiililaitteiden sovelluksissa on yksilöivä tunniste, jota käytetään sovelluksen mainonnan kohdentamiseen ja tutkimukseen (ns. mobiili-ID). Tunnisteen avulla voidaan tuotekehitystä varten raportoida myös se, miten ja kuinka usein sovellusta käytetään. Mainostunnistetta voi käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tunniste on verrattavissa evästeeseen.

Mobiilitunnisteiden ja evästeiden lisäksi käytämme selaimen paikallista tietovarasto (ns. local storage).

Mitkä ovat oikeutesi?

Voit vaikuttaa evästeisiin ja vastaaviin tekniikoihin seuraavin tavoin:
 • Voit hallita evästeitä tarjoamme evästetyökalun avulla. Voit antaa suostumuksen, kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Löydät evästetyökalun klikkaamalla sivuston alalaidassa “Evästeasetukset”.
 • Voit estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia.
 • Mobiilitunnisteet voit nollata päätelaitteesi asetuksista. Valinta löytyy tyypillisesti asetuksista kohdasta “Tietosuoja” tai “Mainokset ja tietosuoja”.
 • Selaimen paikallisen tietovaraston voit tyhjentää selaimen asetuksista.

Evästeiden käytön estäminen johtaa siihen, että mainonta ei välttämättä ole sinulle relevanttia. Lisäksi mahdollisuutemme palvelun kehittämiseen vaikeutuvat.